Co znamená hodnota U a hodnota g

zvýšená tepelná izolace = snížení ztrát tepla

Technické parametry
 • základní vlastností požadovanou od izolačních skel je v současnosti zvýšená tepelná izolace, tedy co největší snížení ztrát tepla.

Hodnota U
 • je základní měrná jednotka při stanovení tepelných ztrát stavebního dílce
 • udává množství tepla, které projde za časovou jednotku jedním m2 stavebního dílce při teplotním rozdílu vzduchu uvnitř a venku 1 Kelvin
 • měrnou jednotkou je W/m2K
 • čím je tato hodnota nižší, tím lepší tepelná izolace stavebního materiálu
 • nízká U hodnota je nejdůležitější vlastností izolačního skla
 • nízká ztráta tepla, daná lepší tepelnou izolací, vede k vyšší povrchové teplotě interiérové tabule a tím k vyšší pohodě v místnosti
 • umožňuje použití menších tepelných zařízení a nabízí tak ekonomické a ekologické výhody

Hodnota g
 • součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření udávaný v %
 • skládá se z přímé transmise energie a sekundárního výdeje tepla prosklené plochy směrem dovnitř, který vzniká na základě absorbovaných slunečních paprsků
 • pouze sklem může slunce prohřívat místnosti a přispívat tak k vytápění bez jakýchkoliv dalších nákladů
 • co je v zimě vítáno, může být v létě ale nepříjemné, protože získání energie slunečním zářením znamená ohřev
 • správnou cestou vysoká tepelná izolace, to znamená nízká U-hodnota a zároveň ne příliš vysoká g-hodnota
 • technologickým standardem se stala izolační skla s pokovenou vrstvou
 • jsou tvořena minimálně dvěma tabulemi, z nichž jedna je potažena velmi tenkou vrstvou ušlechtilého kovu, čímž se radikálně snižují tepelné ztráty
Modul: Články