Připojovací SPÁRA u nízkoenergetických a pasivních objektů

Připojovací spára je prostor mezi rámem okna a ostěním zdiva.

nízkoenergetických a pasivních domů je doporučeno provést co nejdokonalejší utěsnění připojovací spáry v návaznosti na navržené stavební detaily a stavebně fyzikální výpočty.

nízkoenergetických a pasivních staveb se dbá na každý detail osazení a těsnosti. Připojovací spára u těchto staveb by měla dosahovat podobných parametrů jako přilehlé konstrukce.

Klíčem k úspěchu dobrého řešení a funkčnosti jsou dokonale navržené detaily osazení výrobků do stavby.

Požadavky na funkci připojovací spáry

  • zamezení zatékání do spáry
  • nulová spárová průvzdušnost
  • účinné odvětrání spáry - minimalizace kondenzátu uvnitř spár
  • umožnění dilatace
  • tepelná a zvuková izolace

Přínosy správného utěsnění

  • úspory energie, díky zabránění vzniku tepelných mostů a téměř nulové průvzdušnosti
  • maximální spolehlivost a trvanlivost spáry
  • snížení hladiny hluku pronikajícího spárou
  • zabránění průniku vlhkosti a vzniku plísní ve spáře
Modul: Články