FIRMA ALBO®
dřevěná okna a vchodové dveře nejvyšší kvality
Významný český výrobce dřevěných oken EUROvchodových dveřízimních zahradsekčních vratposuvných stěn a jiných speciálních výrobků, vyznačujících se perfektní kvalitou provedení.

Zakázková výroba probíhá v novém moderním rozšiřujícím se závodě s důrazem na vysokou kvalitu konečného výrobku a všech služeb.

Firma Alois Bouchal vychází původně z dlouholeté tradice českých Kolářů, rodiny Zemánkových, kteří započali se svou kolářskou tradicí již v roce 1880, kolářskou tradici započal Hynek Zemánek, kolářské řemeslo bylo v minulých stoletích velice zajímavým odvětvím, kde koláři vyráběli hlavně dřevěné vozy a topora. Bylo to řemeslo technicky náročné, ale velice inovativní. V tehdejší době se vše na dřevěném voze vyrábělo pomocí ručního nářadí. Za války se stal Josef Zemánek předsedou cechu kolářů pro moravu. V polovině 20.století došlo bohužel k velkému omezení produkce tohoto řemesla z důvodu rozmachu automobilů a zrušila se zemědělská malovýroba.

Po válce mezi rokem 1945 – 1948 začal vyrábět Josef Zemánek hokejky pro obchodní dům ASO v Olomouci, které veškeré tyto hokejky vyváželo sportovcům do Kanady. Dále vyráběl v tomto období dřevěné průlezky a dřevěné kolotoče pro školky. V tehdejší době zaměstnávala firma 10 zaměstnanců. V roce 1948 byla dílna zrušena znárodněním, avšak veškeré stroje si Josef Zemánek uchránil ve svém vlastnictví. Poté Josef Zemánek vedl svou znárodněnou dílnu, kde se pracovalo na jeho strojích. Stroje do národního vlastnictví nikdy neodevzdal. Tyto stroje zdědil jeho vnuk Alois Bouchal, některé z těchto strojů jsou dodnes umístěny v provozu v Oseku nad Bečvou a jsou plně funkční.
Josef Zemánek si vyučil svého vnuka Aloise Bouchala Kolářem, kdy si tento ještě doplnil dřevařské vzdělání na dřevařské průmyslovce v Hranicích v roce 1984 maturitním vzděláním v oboru dřevozpracujícího průmyslu. Alois Bouchal pracoval taktéž v zemědělském družstvě v přidružené výrobě jako truhlář a poté jako vedoucí této dílny. V roce 1991 založil Alois Bouchal vlastní truhlářskou dílnu a firmu s názvem Alois Bouchal, ALBO - STOLAŘSTVÍ (firma jako fyzická osoba funguje až do dnešní doby, kdy značka výrobků ALBO je zkratka jména Alois Bouchal), ve které byly z větší části umístěny stroje po jeho dědečkovi Josefu Zemánkovi. Na těchto strojích začal vyrábět stavebně truhlářské výrobky jako jsou okna, dveře, schody a také vyráběl nábytek.

V roce 1992 přijal Alois Bouchal první své zaměstnance, hlavní náplní výroby tehdy byla stavebně truhlářská výroba i nábytek.

V roce 1994 Alois Bouchal přesunul výrobní dílnu z prostor původní dílny, která byla na dvoře jeho rodinného domu dozadu do stodoly, kterou kompletně zrekonstruoval a přestavěl pro potřeby stolařské dílny.

V roce 1996 firma zaměstnávala 10 zaměstnanců a v tomto období se již výroba specializovala čistě na stavebně truhlářské výrobky a to na okna a dveře, nábytková výroba se z důvodu specializace na jeden obor přerušila. V tomto roce nastupuje do firmy i manželka Aloise Bouchala Irena Bouchalová.

V roce 1997 zakoupil Alois Bouchal první specializovaný stroj na výrobu dřevěných eurooken, rozšířil prostory dílen v oseku nad Bečvou a započal s výrobou tohoto tehdy novodobého typu oken. V tomto roce nastoupil do firmy syn Aloise Bouchala, Martin Bouchal, který v tomto roce ukončil své vzdělání na dřevařské průmyslovce v Hranicích na Moravě.

V roce 2000 byly opět rozšířeny výrobní prostory v Oseku nad Bečvou a firma již zaměstnávala 40 zaměstnanců. V tomto roce firma zakoupila první plně automatizované obráběcí centrum na výrobu eurooken a také došlo k rozšíření výrobního sortimentu firmy o zimní zahrady.

V roce 2004 firma zakoupila další dvě automatizované obráběcí centra na výrobu eurooken a výroba se nadále rozšiřovala a modernizovala. V tomto roce došlo k výstavbě moderní lakovny a kompletace výrobků v Oseku nad Bečvou.

V roce 2007 došlo v Oseku nad Bečvou k výstavbě nových administrativních prostor a prostor určených pro zákazníky, kde je výstava všech výrobků a prodejna. V tomto roce nastupuje do firmy druhý mladší syn Aloise Bouchal, Oldřich Bouchal, který v tomto roce ukončil své ekonomické a právní vzdělání.

Osek nad Bečvou

Nové Dvory

V roce 2008 firma zakoupila výrobní areál ve vedlejší vesnici Nové Dvory, jednalo se o bývalý areál zemědělského družstva, kde byl vystaven nový výrobní závod na výrobu interiérových dveří, vchodových dveří a atypických oken. Tento závod byl spuštěn začátkem roku 2011. Firma Alois Bouchal, ALBO STOLAŘSTVÍ zaměstnává v dnešní době přes 100 zaměstnanců, kteří pracují jak v Oseku nad Bečvou tak v Nových Dvorech. V Oseku nad Bečvou pracuje 70 zaměstnanců, 20 zaměstnanců pracuje v Nových Dvorech, zbývajících 10 zaměstnanců pracuje na firemních pobočkách, které jsou umístěny v Olomouci, Brně a Praze. V Oseku nad Bečvou je vystaveno pro zákazníky firmy výstavní centrum a prodejna, kde je možné veškeré výrobky které firma produkuje vidět, to stejné je možné v menším měřítku vidět na firemních prodejnách a také u obchodních zastoupení, tzn. U partnerů naší firmy. Veškeré kontakty na tyto partnery jsou uvedeny v sekci kontakty.

Firma v současné době vyrábí své výrobky pro zákazníky hlavně v české republice, export firmy činí cca 25-30% produkce a exportuje se do Anglie, Irska, Francie, Rakouska, Německa, Švédska a v neposlední řadě na Slovensko. V současné době se ve firmě plně pracuje na rozběhu nového výrobního závodu v Nových Dvorech, kde je plánováno zaměstnávat až 30 nových zaměstnanců. Firma má za dobu své historie (počítáno od roku 1991) celkem 5000 spokojených zákazníků, které se snaží opečovávat dobrým servisním oddělením. Firma dnes také disponuje vlastní dopravou a snaží se minimálně využívat přepravních služeb tak aby svým zákazníkům zajistila v pořádku a včas dodané výrobky.

Základní účel firmy Alois Bouchal, ALBO – STOLAŘSTVÍ:
pomáháme lidem lépe, hezky, úsporně a zdravě bydlet.


HLAVNÍ CÍLE firmy ALBO®

  • odbornost a příslušné technické poradenství
  • perfektní kvalita výrobků a služeb
  • dlouhodobá životnost a funkčnost výrobku
  • důraz na detail opracování
  • spokojenost zákazníků
  • dokonalý záruční a pozáruční servis
  • inovace - nejnovější trendyFirma ALBO® je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2001


Modul: Seznam podstránek